Regulamin łowisk Koła Raba na 2021r

1.Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania
amatorskiego połowu ryb na wodach
użytkowanych przez Koło PZW Raba zgodnie z
załączonym wykazem wód udostępnionych do
amatorskiego połowu ryb, stanowiącym integralną
część zezwolenia. Zał. Nr 1.

 1. Zezwolenie zabezpieczone hologramem . Właścicielem zezwolenia jest Koło PZW Raba.
 2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb
  reguluje
  • Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z
  późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej
  podstawie.
  • Regulamin amatorskiego połowu ryb uchwalony
  przez zarząd główny PZW w Warszawie w sprawach
  nie uregulowanych w zezwoleniu na amatorski połów ryb.
 3. PZW Koło Raba zastrzega sobie możliwość
  wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego
  zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie
  zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
 4. Otrzymanie zezwolenia jest równoznaczne z
  akceptacją powyższych warunków.
  Naruszenie przepisów podstawowych warunków połowu
  ryb skutkuje utratą licencji bez odszkodowania
  i możliwości ponownego wykupienia zezwolenia
  w tym samym roku.
  Podstawowe warunki dokonywania
  amatorskiego połowu ryb.
 5. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik
  dotyczący wykazu wód.
 6. Wody nie wymienione w w/w załączniku nie
  są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
 7. Na wodach użytkowanych przez PZW Koło
  Raba obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr
 8. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie
  z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
 9. Niedozwolony jest połów ryb, których długość
  mierzona od początku głowy do najdalszego
  krańca płetwy nie przekracza wymiaru
  gospodarczego który wynosi dla:
  szczupak-55cm; karp-35cm,
  Lub przekracza wymiar karp 60cm,
  leszzcz 40cm, szczupak -75cm
 10. Limit dobowy wszystkich złowionych i
  zatrzymanych ryb: – 3kg. z zachowaniem
  limitów ilościowych wynikających z licencji na
  nasze łowiska oraz Zezwolenia Amatorskiego
  połowu Pyb PZW.

Za wyjątkiem- szczupak jedna sztuka w ciągu 14
dni nie więcej niż 5szt rocznie niezależnie od
liczby wykupionych licencji. Połów szczupaka
może odbywać się tylko na jedna wędkę
uzbrojoną w pojedynczy hak. Karp 20 szt. na jednej
licencji . Zakaz zabierania z łowiska Karasia złotego
i Jesiotra.
6.Wszystkie,zatrzymane,ryby przechowujemy tylko i
wyłącznie w regulaminowych siatkach od początku
do końca połowu. Ryba zatrzymana w siatce nie
podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa
ciszy.
7.Zabrania się:
-spiningowania od. 1.01. do 30.04. (włącznie)
-używania drewnianych podpórek
-stawiania przyczep kamping. bez zezwolenia
-połowu przy użyciu kuszy
-budowy pomostów
-patroszenia ryb w obrębie zbiorników
-używania sprzętu pływającego (z wyjątkiem
sterowanych drogą radiową i prac gospodarczych)
-przywożenia z zewnątrz oraz pozostawianie
jakichkolwiek śmieci po sobie na łowisku
-wędkowania po zarybieniu przez okres kwarantanny
-połowu spod lodu na więcej niż jedną wędkę.
-wędkowania bez posiadania wagi
Kupujący zezwolenia wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą o RODO.
Na Zbiornikach Koła Raba dozwolony jest połów
na dwie wędki. Po zatrzymaniu szczupaka oraz
sandacza zakaz spiningowania oraz połowu na żywą
lub martwą rybkę oraz jej części.Ponadto połów na
żywca,martwą rybkę oraz jej części jest dozwolony
tylko przy użyciu jednej wędki. W przypadku spiningowania wędkującego obowiązuje zakaz połowu na
drugą wędkę. Wędkowanie na zanieczyszczonym
stanowisku w promieniu 2m, brak wpisu daty
rozpoczęcia połowu w zezwoleniu oraz brak
wpisu symbolu łowiska,gatunku złowionych
ryb,godziny,ilości, długości i łamanie przepisów
przywołanych w zezwoleniu może skutkować
wstrzymaniem zezwolenia a w ostteczności nawet
wykluczeniem członkostwa w Kole.
Na łowisku Banan obowiązuje całkowity zakaz
postoju samochodów na stanowiskach niezależnie od
usytuowania znaków. Nie dotyczy tylko
rozładunku sprzętu przed łowieniem oraz jego załadunku po skończeniu łowienia. Parkowanie tylko
na wyznaczonym parkingu. Zakaz obowiązuje całą
dobę.
Na łowiskach obowiązuje całkowity zakaz
wycinania drzewostanu .
Załącznik nr 1.
Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

 1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy
  wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data
  połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska.
  Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po
  godzinie 00.00 w przypadku dokonywania
  dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej
  daty połowu.
 2. Każda ryba z gatunku objętego limitem
  ilościowym objęta rozporządzeniem wydanym na
  podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z
  dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami.
  Regulamin amatorskiego połowu ryb uchwalony
  przez ZG PZW w Warszawie oraz zezwolenie na
  amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz
  innych wodach udostępnionych do połowu przez
  Koło PZW. Po złowieniu i zatrzymaniu musi być
  niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki
  do wody odnotowana w rejestrze połowu w
  odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość
  oraz godzinę zatrzymania złowionej ryby.
  Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego
  połowu ryb wraz z symbolami łowisk i
  dozwolonymi przynętami na wodach
  użytkowanych przez Koło PZW Raba.
  Symbole łowisk:
  CG – zbiornik Cegielnia Gdów
  BN-zbiornik Banan Nieznanowice
  Zarząd Koła Raba decyduje o sprzedaży zezwolenia
  Warunkiem otrzymania zezwolenia na dany rok jest
  zwrot zezwolenia z roku poprzedniego. Nie
  przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę
  dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi
  naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym i
  Statutu PZW. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w
  regulaminie grozi zawieszeniem możliwości połowu
  ryb na naszych łowiskach, bez odszkodowania oraz
  odmowy wydania nowego zezwolenia.
  Koło PZW Raba nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.
  Zezwala się na łowisku Banan połowów z belly boat.
  RODZAJE LICENCJI:
  LP-licencja pełna – szczupak 5 szt
  LM-licencja młodzieżowa od 0 – 19 lat 50%,
  zakaz połowu szczupaka na żywą – martwą rybkę
  lub jej części

Licencja na łowiska specjalne Koła na 2021r

Informujemy , że licencja na łowiska Koła Raba na 2021r jest już dostępna u skarbnika koła. Zapraszamy do zakupu . Jeżeli nie boisz się pracy na rzecz koła, interesują cię super zarybione łowiska , kochasz przyrodę w czystej postaci 🙂 jesteś etycznym wędkarzem i poszukujesz super kompanów do łowienia , a o nasze kołowe zbiorniki jesteś wstanie dbać jak o swoje ? to zapraszamy , zostań członkiem naszego Koła Raba . ZK .

Obraz może zawierać: tekst „(2)PZWKoloRaba|Facebook (braktematu)-p.dzugan@gn ZEZWOLENIE Na amatorski połów ryb wędką na zbiornikach Koła PZW Raba Zezwolenie ważne od 2021r. do 31.12.2021r. Adres: 32-420 Gdów, ul. Myślenicka 482 Skarbnik: 601388959 Zezwolenie nr:. Nazwisko: Imię: Numer karty wędkarskiej:. Podpis pieczęć wydającego zezwolenie: Q ^711”

Zarybienie 21.11.2020

ZK informuje , że w sobotę 21.11.2020r zostanie zrealizowane ostatnie zarybienie w tym roku . Do wody trafi Karp selekt 5+kg, Szczupak, Leszcz . Co do konkretnej godziny oraz ilości , zostanie ona podana w późniejszym terminie , czekamy na wiadomość od dostawcy (gospodarstwo rybackie Szramek) , przewidywane było ok 200kg+ selekta, 200kg+ leszcza, ok 150 szczupaka. Informujemy również , że karencja na CG będzie trwała do poniedziałku włącznie , wolno będzie łowić od 7.00 we wtorek 24.11.2020r . Prosimy obserwować dalsze informacje.

GP 2020 po 4 startach

Lp/MC Imię i Nazwisko 05.07 16.08 06.09 11.10 SUMA pkt
1 Michał Strojek 38 36 40 39 153
2 Wojciech Kosoń 39 42 35 33 149
3 Piotr Sokołowski 31 40 26 42 139
4 Marcin Luty 41 41 37 18 137
5 Witold Bałuk 26 28 33 34 121
6 Marian Masełko 34 22 24 40 120
7 Stanisław Matoga 0 37 41 38 116
8 Grzegorz Tułacz 24 26 32 23 105
8 Marcin Jawień 23 29 29 24 105
10 Paweł Kosoń 36 38 27 0 101
11 Dariusz Szostak 40 31 0 26 97
12 Stanisław Kantor 15 27 17 37 96
13 Paweł Dżugan 27 0 39 27 93
13 Daniel Łotocki 0 25 38 30 93
15 Tomasz Kutrzeba 21 35 21 14 91
16 Artur Gibała 25 30 0 32 87
17 Wiktor Morajka 0 23 28 35 86
18 Marcin Hoduń 14 34 18 19 85
18 Elżbieta Blak 0 33 22 30 85
18 Marek Danek 16 32 15 22 85
21 Artur Szymański 0 19 25 36 80
22 Artur Blak 0 22 20 30 72
23 Roman Orzechowski 29 39 0 0 68
24 Paweł Zdziarski 0 0 36 31 67
25 Dominik Krasoń 42 0 24 0 66
26 Rafał Zdziarski 17 0 42 0 59
27 Zenon Budzyń 22 20 14 0 56
27 Aleksander Kopeć 18 18 0 20 56
29 Tomasz Florek 0 0 30 25 55
30 Adrian Dziurdzia 30 24 0 0 54
31 Zdzisław Zydarczyk 37 0 16 0 53
32 Wacław Małek 20 21 0 0 41
32 Kamil Jania 0 0 0 41 41
34 Paweł Horwacik 35 0 0 0 35
35 Marcin Grucela 0 0 34 0 34
36 Piotr Kowalski 33 0 0 0 33
37 Przemysław Bąk 32 0 0 0 32
38 Mirosław Jawień 0 0 31 0 31
39 Grzegorz Śliwiński 28 0 0 0 28
40 Andrzej Paszkowski 19 0 0 0 19
40 Michał Bielak 0 0 19 0 19
42 Mateusz Dziedzic 0 0 0 0 0
43 Łukasz Dziedzic 0 0 0 0 0
44 Szczepan Dziedzic 0 0 0 0 0
45 Grzegorz Najder 0 0 0 0 0
46 Tadeusz Jawień 0 0 0 0 0
47 Marcin Oberwan 0 0 0 0 0
48 Marian Piwowarczyk 0 0 0 0 0
49 Tomasz Nowak 0 0 0 0 0
50 Kazimierz Żądło 0 0 0 0 0
51 Mieczysław Budas 0 0 0 0 0

pkt 1mc 42 …. 42mc 1pkt

UWAGA / zarybienie

UWAGA!
ZK Raba informuje , że w dniu 07.10.2020r /środa/ ok godziny 9.00-9.30 przewidywane jest zarybienie zbiornika CG Koła. Do stawu zostaną wpuszczone Karpie , Liny, Jazie, Karaś pospolity , sandacz. Tym samym kwarantanna na zbiorniku /całkowity zakaz połowu będzie obowiązywał od zarybienia do /soboty/10-10-2020r do godziny 7.00 .
Jednocześnie informujemy , że od środy obowiązuje również zakaz całkowity połowu na zbiorniku BN z powodu prac gospodarczych , między innymi wapnowanie , przygotowanie drogi , etc . które będzie trwało od środy do soboty włącznie. Tym samym zakaz połowu na zbiorniku obowiązuje od 07.10 – do 11.10.2020 do godziny 7.00 następnie odbędą się zawody GP Koła. Zbiornik zostaje dopuszczony do wędkowania w niedzielę od godziny 15.00

ZAWODY XXX-lecia Koła Raba

Lista Startowa : ZAMKNIĘTA !!!
W dniu 27.09.2020r spotykamy się bezpośrednio na zbiorniku do którego zostaliście wylosowani , wg harmonogramu zbiórka o 7.00. Koledzy łowiący na CG po zakończeniu zawodów i przeważeniu ewentualnych złowionych ryb przejeżdżają na BN / tam odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników , rozdanie Pucharów oraz pamiątkowych medali a także posiłek.

Dyscyplina Spławikowa :
1. Paweł Dżugan /S/ BN
2.Kopeć Aleksandr/S/ BN
3.Strojek Michał/S/ BN
4.Kutrzeba Tomasz /S/ CG
5.Bałuk Witold/S/ CG
6.Danek Marek /S/ CG
7.Wójcik Stanisław/S/* BN
8.Florek Tomasz/S/ BN
9.Blak Elżbieta/S/ BN
10.Blak Artur/S/ CG
11.Morajka Wiktor/S BN
12.Budzyń Zenon/S/ BN
13.Bogacki Janusz/S/* CG
14.Gibała Artur/S/ BN
15.Krzan Zdzisław/S/ BN
16.Hajto Łukasz/S/ BN
17.Hyla Bogusław/S/ CG
18.Bąk Przemysław/S BN
19.Stąporkiewicz Rafał/S/* BN
20.Tyrała Marcin/S/* CG
21.Małek Wacław /S/ BN
22.Szostak Dariusz/S/ CG
23.Grucela Marcin/S/ CG
24.Paszkowski Andrzej/S/ BN
25.Kowalski Piotr/S/ BN
26.Surzyn Adam/S/* BN
27.Surzyn Tomasz/S/* BN
28.Jawień Marcin/S/ CG
29.Śliwiński Grzegorz/S/ BN

Dyscyplina Grunt /feeder:
1. Kosoń Wojciech/G/ BN
2.Matoga Stanisław/G BN
3.Masełko Marian/G/ CG
4.Gajdemski Mirosław /G/ BN
5.Konieczka Paweł/G/ CG
6.Sokołowski Piotr/G/ CG
7.Kosoń Paweł/G/ BN
8.Tułacz Grzegorz/G/ CG
9.Szymański Artur/G CG
10.Kaczmarek Przemysław/G/* BN
11.Bochenek Jarosław/G/* CG
12.Kantor Stanisław/G/ BN
13.Wyroba Jakub/G/ BN
14.Święch Rafał/G/* CG
15.Hodoń Marcin/G/ BN
16.Maternik Przemysław /G/* BN
17.Kalapeta Przemysław/G/* BN
18.Jodłowski Tomasz/G/* BN
19.Skorupski Janusz/G/* CG
20.Krasoń Dominik/G/ BN
21.Zalewski Krzysztof/G/* BN
22.Orzechowski Roman/G/ BN
23.Łotocki Daniel/G/ BN
24.Wilkus Stanisław/G/* BN
25.Wilkus Jacek/G/* BN
26.Szeliga Marcin/G/ BN
27.Głuc Józef /G/* BN
28.Zydarczyk Zdzisław /G/ BN
29.Piwowarczyk Marian /G/ CG
30.Szewczyk Mateusz/G/ CG
31.Guzik Mariusz/G/* BN
32.Adamski Robert/G/* BN
33.Harkabuz Józef/G/* BN

Zawody XXX-lecia koła Raba

ZK RABA zaprasza wędkarzy na specjalne zawody XXX- lecia Koła RABA
Zawody odbędą się w dniu 27.09.2020r na łowiskach koła Banan Nieznanowice /42mc/ oraz w przypadku większej ilości chętnych na Cegielni Gdów /20mc/ Razem 62mc . Zawody w dwóch kategoriach spławik i grunt . Po zadeklarowaniu metody zawodnik zostanie przypisany do listy startowej w danej dyscypliny /deklaracja w dniu zapisywania się /.

7.00 Zbiórka BN – losowanie
9.50 – sygnał nęcenia ciężkiego
10.00 – sygnał start zawodów
13.55 – sygnał 5 min
14.00 – sygnał zakończenie zawodów
14.00 – 16.00 Ważenie , Ogłoszenie wyników , wręczenie Pucharów w dwóch kategoriach , Extra GRILL – poczęstunek .

Zawody 4 godzinne na tzw żywej rybie , jedna wędka . Zgłoszenie sms na nr 601 388 959 /kol. Romek/.
Zamknięcie listy startowej w dniu 25.09.2020r lub po wyczerpaniu miejsc. W zawodach udział mogą brać udział wyłącznie wędkarze zrzeszeni w PZW , posiadający opłaty na rok 2020. Pierwszeństwo startu mają wędkarze Koła Raba . Lista startowa będzie podawana na bieżąco .
Zbiorniki w dniu 27.09.2020 BN i CG zamknięte od godziny 6.00 do 16.00
za utrudnienia przepraszamy . ZAPRASZAMY!

GP po 3ch startach

Lp/MC Imię i Nazwisko GP 05.07 GP 16.08 GP 06.09 GP GP SUMA pkt
1 Marcin Luty 41 41 37 119
2 Wojciech Kosoń 39 42 35 116
3 Michał Strojek 38 36 40 114
4 Paweł Kosoń 36 38 27 101
5 Piotr Sokołowski 31 40 26 97
6 Witold Bałuk 26 28 33 87
7 Grzegorz Tułacz 24 26 32 82
8 Marian Masełko 34 22 24 80
9 Marcin Jawień 23 29 29 81
10 Stanisław Matoga 0 37 41 78
11 Tomasz Kutrzeba 21 35 21 77
12 Dariusz Szostak 40 31 0 71
13 Roman Orzechowski 29 39 0 68
14 Marcin Hoduń 14 34 18 66
14 Paweł Dżugan 27 0 39 66
14 Dominik Krasoń 42 0 24 66
17 Marek Danek 16 32 15 63
17 Daniel Łotocki 0 25 38 63
19 Rafał Zdziarski 17 0 42 59
19 Stanisław Kantor 15 27 17 59
21 Zenon Budzyń 22 20 14 56
22 Artur Gibała 25 30 0 55
22 Elżbieta Blak 0 33 22 55
24 Adrian Dziurdzia 30 24 0 54
25 Zdzisław Zydarczyk 37 0 16 53
26 Wiktor Morajka 0 23 28 51
27 Artur Szymański 0 19 25 44
28 Artur Blak 0 22 20 42
29 Wacław Małek 20 21 0 41
30 Aleksander Kopeć 18 18 0 36
30 Paweł Zdziarski 0 0 36 36
32 Paweł Horwacik 35 0 0 35
33 Marcin Grucela 0 0 34 34
34 Piotr Kowalski 33 0 0 33
35 Przemysław Bąk 32 0 0 32
36 Mirosław Jawień 0 0 31 31
37 Tomasz Florek 0 0 30 30
38 Grzegorz Śliwiński 28 0 0 28
39 Andrzej Paszkowski 19 0 0 19
39 Michał Bielak 0 0 19 19
41 Mateusz Dziedzic 0 0 0 0
42 Łukasz Dziedzic 0 0 0 0
43 Szczepan Dziedzic 0 0 0 0
44 Grzegorz Najder 0 0 0 0
45 Tadeusz Jawień 0 0 0 0
46 Marcin Oberwan 0 0 0 0
47 Marian Piwowarczyk 0 0 0 0
48 Tomasz Nowak 0 0 0 0
49 Kazimierz Żądło 0 0 0 0
50 Mieczysław Budas 0 0 0 0

pkt 1mc 42 …. 42mc 1pkt

GP po 2-ch startach 2020

Lp/MC Imię i Nazwisko GP 05.07 GP 16.08 GP GP GP SUMA pkt
1 Marcin Luty 41 41 82
2 Wojciech Kosoń 39 42 81
3 Michał Strojek 38 36 74
3 Paweł Kosoń 36 38 74
5 Piotr Sokołowski 31 40 71
5 Dariusz Szostak 40 31 71
7 Roman Orzechowski 29 39 68
8 Marian Masełko 34 22 56
8 Tomasz Kutrzeba 21 35 56
10 Artur Gibała 25 30 55
11 Adrian Dziurdzia 30 24 54
11 Witold Bałuk 26 28 54
13 Marcin Jawień 23 29 52
14 Grzegorz Tułacz 24 26 50
15 Marek Danek 16 32 48
15 Marcin Hoduń 14 34 48
17 Dominik Krasoń 42 0 42
17 Zenon Budzyń 22 20 42
17 Stanisław Kantor 15 27 42
20 Wacław Małek 20 21 41
21 Zdzisław Zydarczyk 37 0 37
21 Stanisław Matoga 0 37 37
23 Aleksander Kopeć 18 18 36
24 Paweł Horwacik 35 0 35
25 Piotr Kowalski 33 0 33
25 Elżbieta Blak 0 33 33
27 Przemysław Bąk 32 0 32
28 Grzegorz Śliwiński 28 0 28
29 Paweł Dżugan 27 0 27
30 Daniel Łotocki 0 25 25
31 Wiktor Morajka 0 23 23
32 Artur Blak 0 22 22
33 Artur Szymański 0 19 19
33 Andrzej Paszkowski 19 0 19
35 Rafał Zdziarski 17 0 17
36 Tomasz Florek 0 0 0
37 Mateusz Dziedzic 0 0 0
38 Łukasz Dziedzic 0 0 0
39 Szczepan Dziedzic 0 0 0
40 Grzegorz Najder 0 0 0
41 Marcin Grucela 0 0 0
42 Tadeusz Jawień 0 0 0
43 Marcin Oberwan 0 0 0
44 Marian Piwowarczyk 0 0 0
45 Tomasz Nowak 0 0 0
46 Kazimierz Żądło 0 0 0
47 Michał Bielak 0 0 0
48 Mieczysław Budas 0 0 0
pkt 1mc 42 …. 42mc 1pkt